مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمدحسین
نام خانوادگی:پژوهنده
شهرت:دیانتی
پست الکترونیک:bashir1329@gmail.com
آدرس وب سایت:http://www.newarticle.blogfa.com
آدرس وب سایت:http://www.mhpedu.blogsky.com
نخصص ها:فقه و اصول ، ادبیات عرب ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

خودزی نگاری

 

مشخصات فردی: بنده محمد حسین پژوهنده هستم فرزند بشیر ، به شماره شناسنامه 184 صادره از قاین ، متولد 1329 ش . ، متاهل دارای هفت فرزند .

زندگینامه علمی : دروس مکتبخانه ای را از سن پنج سالگی نزد پدرم خوانده ام و در سن ده سالگی وارد حوزه علمیه قاین شده ، تا رتبه سطوح اولیه سپری کرده ، سپس به حوزه علمیه مشهد آمده تا رتبه دوره اول خارج فقه و اصول در این حوزه تلمذ نموده ام .

از سال 1351 به مدت سه سال مدیریت حوزه علمیه قاین را داشته ، آن گاه برای اکمال مراتب علمی در حوزه درس آیات عظام مرحوم حاج سید عبدالله شیرازی (ره) و حضرت آقای فلسفی (مده) و حضرت آقای مرتضوی به مشهد معاودت  نموده ، دوره دوم  خارج را تمام نمودم و هم در این سال که مقارن پیروزی انقلاب اسلامی بود وارد نهادهای سپاه ، جهاد ، نهضت سوادآموزی و سایر ارگانها گردیدم .

طی حکمی از آیه الله کاشانی در سال 1363 به سمت نخستین سرپرست مدرسه عالی شهید مطهری واحد مشهد منصوب گردیدم .

از سال 1360 تا 1370 عضو هیات تحقیق و تالیف نهضت سوادآموزی بوده ام .

مدت یک سال (1374-1373) به عنوان قائم مقام رئیس دانشگاه پیام نور بیرجند انجام وظیفه نموده ام .

در همین سال برای ورود در امر قضا در آزمون گزینش قضات شرکت نموده ، با نمره عالی از عهده جمیع امتحانات آن برآمدم و طی حکمی در سال 1378 قرار شد در یکی از نواحی مشهد به خدمت پردازم که این امر با مخالفت مادر و خانواده ام مواجه گردید و لذا از ادامه آن انصراف موقت و سپس دایم دادم .

همزمان با انجام وظیفه در نهضت سوادآموزی خراسان و نیز دانشگاه پیام نور بیرجند از 1373 مدیر گروه فرهنگ ، رئیس گروه علوم و معارف قرآنی، رئیس گروه فرهنگ و معارف اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی (بخش پژوهش اندیشه حوزه ) بوده ام و از سال 1375 تا کنون به صورت انتقال قطعی در این دانشگاه به خدمت علمی فرهنگی اشتغال دارم .

تالیفات و آثار علمی :

الف - کتابهای زیر از این جانب چاپ گردیده است:

شعری که خواهم سرود (مجموعه شعر از خودم)؛

قبله عشق ؛

پیر روشن خرد.

ب - کتابهای زیر آماده انتشار است :

نقش خرافه در تضعیف باورهای دینی ،  پژوهش به سفارش اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.

بررسی علل ناکارامدی نظام تبلیغات دینی در کشور،  پژوهش به سفارش اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.

نکته ها و اشاره ها .

بابا مصطفا و طبل افسانه ای ( قصه کودکان)

پهلوان و اژدها (قصه کودکان )

شعری که ناسروده ماند (مجموعه شعر از خودم)

قصه نخجیر ، یا سفر به آغاز دنیا . (داستان پیدایش)

تهاجم فرهنگی ، راهبردها و راهکارها

نبذه فی الوقف و تاثیره فی المجتمعات الانسانیه

دراسه موضوعیه حول مساله الملکیه فی الوقف

علم ، عقل و دین

روان شناسی بی سوادی

ریشه یابی خط و زبان در هلال حاصلخیز

ادبیات ایران ، حامل پرتوان فرهنگ اسلامی

الهیات آزاد

امنیت از دیدگاه هشتمین امام (ع)

نماز عاشقانه (نماز در سیره قولی و عملی امام علی )

نگاهی دوباره به قیام و نهضت امام حسین (ع)

شناختی نوتر از امیر المؤمنین علی (ع)

آسیب شناسی نظام اسلامی ایران و مسائل جهانی شدن

تشنه در کویر ، بررسی مسائل استان سیستان و بلوچستان ( طنز اجتماعی)

مشکلات ترجمه در قسمت برون زبانی

سیری در تاریخچه انقلاب اسلامی ایران

استضعاف چیست و مستضعف کیست ؟

دو مجموعه داستانهای کوتاه (طنزهای اجتماعی)

جامعه مدنی و مساله شهروندی

ج - مقالاتی بالغ بر یکصد عنوان در زمینه فرهنگ و دین ، تقابل فرهنگها ، تعامل فرهنگها ، توسعه ، اصلاحات ، سنت و روشن فکری ، تجربه دینی ، و ... همچنین تعدادی ترجمه از انگلیسی و عربی در مجلات اندیشه حوزه و نگاه حوزه و اندیشه انقلاب اسلامی و غیرها از بنده منتشر گردیده است که ذیلاً به اهم آن ها می پردازم :

 1. مفهوم فرهنگ از دیدگاه متفکران                                              اندیشه حوزه شماره 2                       (تابستان 1374)
 2. تقابل فرهنگ ها و تهاجم فرهنگی (چهار شماره)                            اندیشه حوزه شماره های 4تا6.  (پائیز 74تا زمستان 1375)
 3. درآمدی بر تحول فرهنگ ها                                                   اندیشه حوزه شماره 3                       (بهار 1376)
 4. مدنیت و شهروندی                                                             اندیشه حوزه شماره 10-11.   (پائیز و زمستان 1376)
 5. تعامل دین و فرهنگ                                                            اندیشه حوزه شماره 12.                     (بهار 1377)
 6. قلمرو پژوهشی دین و فرهنگ                                                 اندیشه حوزه شماره 13.                     (تابستان 1377)
 7. نظامشهر در قلمرو اندیشه بشری                                              اندیشه حوزه شماره 14)                    (پائیز 1377)
 8. مؤلفه های مشترک در تعامل دین و فرهنگ                                 اندیشه حوزه شماره 15.                     (زمستان 1377)
 9. نقش ایرانیان در توسعه علوم اسلامی                                          اندیشه حوزه شماره 16.                     (بهار 1378)
 10. حکومت و ولایت از زاویه حکمی عرفانی                                     اندیشه حوزه شماره 17.                     (تابستان 1378)
 11. کاوشی خردورزانه در باب انسان و آزادی                         اندیشه حوزه شماره 20.                     (زمستان 1378)
 12. سنت و روشنفکری                                                             اندیشه حوزه شماره 22.                     (مرداد 1379)
 13. اصلاحات فرهنگی امام علی                                                    اندیشه حوزه شماره 27.                     (اسفند 1379)
 14. تعلیم و تربیت ، هدف اساسی در حکومت امام علی             اندیشه حوزه شماره 27.                     (فروردین 1379)
 15. اصلاحات فرهنگی ، افقها و راهکارها                                          اندیشه حوزه شماره 28.                     (خرداد 1380)
 16. رابطه شناخت با کارکرد و کارآمدی فرهنگ                                   اندیشه حوزه شماره 29.                     (تیر و مرداد1380)
 17. تعلیم و تربیت کارامد در فرهنگ اسلامی                                     اندیشه حوزه شماره 29 .                    (تیر و مرداد 1380)
 18. درآمدی بر کارامدی فرهنگ                                                    اندیشه حوزه شماره 29.                     (تیر و مرداد 1380)
 19. توسعه فرهنگی و فرهنگ توسعه در اسلام                                    اندیشه حوزه شماره 30.                     (مهر و آبان 1380)
 20. نظام دادرسی علوی                                                             اندیشه حوزه شماره 33-32.               (بهار 1381)
 21. اطلاعات و نظارت در حکومت علوی                                          اندیشه حوزه شماره 33-32.               (بهار 1381)
 22. نگاهی به تعامل فقه و علوم انسانی                                            اندیشه حوزه شماره 34.                     (خرداد 1381)
 23. رویکرد هدف شناختی به نهضت عاشورا                                      اندیشه حوزه شماره 38.                     (زمستان 1381)
 24. عقلانیت نهضت اباعبدالله                                                       اندیشه حوزه شماره 38.                     (زمستان 1381)
 25. ماهیت شناسی قیام عاشورا                                                     اندیشه حوزه شماره 39.                     (فروردین 1382)
 26. جهانی شدن فرهنگ                                                            اندیشه حوزه شماره 40.                     (خرداد 1382)
 27. تجربه دینی و رابطه آن با معرفت دینی                                       اندیشه حوزه 42-41.                       (مرداد –آبان 1382)
 28. موانع درونی خدمت رسانی                                                      اندیشه حوزه شماره 44-43.               (آدر – اسفند 1382)
 29. شبهه شناسی در فرهنگ اسلامی                                              اندیشه حوزه                                  (فروردین 1383)
 30. احیاگری در اندیشه شهید مطهری                                             اندیشه حوزه                                  (اردیبهشت 1383)
 31. جایگاه گفتگوی ادیان در کتاب ، سنت و سیره                               اندیشه حوزه                                  (خرداد 1383)
 32. تئوری سازان سلطه                                                             اندیشه حوزه                                  (مرداد- آبان 1383)
 33. نقش ارتباطات در تسهیل گفتگوی تمدن ها                                 اندیشه حوزه                                  (مرداد-آبان 1383)
 34. کارنامه تحلیلی گفتگوی تمدن ها                                              اندیشه حوزه                                  (مرداد-آبان 1383)
 35. چگونگی گفتگوی تمدن ها                                                     اندیشه حوزه                                  (مرداد-آبان 1383)
 36. الگوهای آینده گرا از نگاه نظریه پردازان غربی (ترجمه)                     اندیشه حوزه                                  (مرداد-آبان 1383)
 37. استحاله فرهنگ دینی در پروژه جهانی سازی                                نگاه حوزه شماره 89-88.                  (بهمن 1381)
 38. آسیب شناسی انقلاب اسلامی                                                 نگاه حوزه شماره 85-84.                  (مهر 1381)
 39. نوسازی معنوی و میهمانی معرفتی                                            نگاه حوزه شماره 87-86.                  (آبان 1381)
 40. شبهه شناسی عاشورا                                                            نگاه حوزه شماره 92-90.                  (اسفند 1381)
 41. جهانی شدن و مساله هویت                                                    نگاه حوزه شماره 99-98.                  (بهمن 1382)
 42. رسالت مطبوعات دینی – حوزوی                                             نگاه حوزه شماره 100                       (آذر 1383)
 43. زبان قوم                                                                          نگاه حوزه شماره 100                       (آذر 1383)
 44. اشارتی شتابزده به پاره ای از نشریات دفتر تبلیعات اسلامی                 نگاه حوزه شماره 101                       (اسفند 1383)
 45. مطبوعات دینی و قلمروهای ناپیموده                                          نگاه حوزه شماره 101.                      (اسفند 1383)
 46. در سایه سار ولایت مولا                                                        نشریه زائر شماره 122.                     (بهمن 1383)
 47. فرهنگ سازی و دستاوردهای فرهنگی در پاسخگویی نظام مند            اندیشه حوزه شماره 50-49.   (بهمن-اسفند 1383)
 48. تجربه دینی و مساله واقع نمایی                                                اندیشه حوزه شماره 52-51.   (فروردین-تیر 1384)
 49. بیداری اسلامی مانعی در راه هژمونی امریکا                                  اندیشه انقلاب اسلامی شماره 10.         (تابستان 1383)
 50. نخبگان فرهنگی و چالش های پیش روی جامعه                اندیشه انقلاب اسلامی شماره 12-11/   (پائیز و زمستان 1383)
 51. نهضت نرم افزاری و نقش آن در جایگاه آینده ایران             اندیشه انقلاب اسلامی شماره 13-12/ (بهار و تابستان 1384)
 52. فرهنگ آموزی در گرو چگونه آموزی                             اندیشه انقلاب اسلامی شماره 13-12/ (بهار و تابستان 1384)
 53. شهید بزرگوار مطهری و احیاگری فرهنگی                       اندیشه حوزه شماره ویژه شهید مطهری/             (مهر-آبان1385 )
 54. بررسی خرافه در فرهنگ دینی از دیدگاه شهید مطهری        اندیشه حوزه شماره ویژه شهید مطهری/         (مرداد-شهریور1385)
 55. صلح، همبستگی و مشارکت در سایه نظام اخوت دینی /                    اندیشه حوزه ویژه جامعه دینی 1           (مهر و آبان 1384)
 56. اهداف فرهنگی علمی جامعه دینی                                             اندیشه حوزه ویژه جامعه دینی 1           (مهر و آبان 1384 )
 57. خوداتکایی فرهنگی و علمی                                                    اندیشه حوزه ویژه جامعه دینی 2           (آذر و دی 1384)
 58. صلح، همبستگی ملی و مشارکت عمومی                                     اندیشه حوزه ویژه جامعه دینی 2           (آذر و دی 1384)
 59. شهید مطهری و احیاگری فرهنگ دینی                                      اندیشه حوزه ویژه شهید مطهری4         (مهر و آبان 1385)
 60. خرافه ستیزی در اندیشه دینی از دیدگاه شهید مطهری                     اندیشه حوزه ویژه شهید مطهری3     (مرداد و شهریور1385)
 61. ضرورت رویکرد به نظام آموزش «پرورش‌محور» در عصر جدید            اندیشه حوزه ویژه جامعه دینی 4-5       (آذر- اسفند 1385 )
 62. سیمای کارگزاران در نظام مدیریت دینی                                     اندیشه حوزه ویژه جامعه دینی 4-5       (آذر- اسفند 1385 )
 63. ملاک حقانیت و مؤلفه های ماندگاری رسالت پیامبر اسلام                 اندیشه حوزه ویژه بعثت و رسالت1        (فروردین 1386)
 64. کاوشی در مسأله خاتمیت                                                       اندیشه حوزه ویژه بعثت و رسالت2        (فروردین 1386)
 65. جامعه دینی در یک نگاه                                                        اندیشه حوزه ویژه جامعه دینی 7-6       (پائیز 1388)
 66. درآمدى بر آسیب‏شناسى فرهنگ دینی جامعه                                اندیشه حوزه ویژه جامعه دینی9-8        (زمستان 1388 )
 67. نقش تربیتی نخبگان علمی در انقلاب اسلامی                               اندیشه حوزه ویژه جامعه دینی 9-8       (زمستان 1388)
 68. ماهیت شناسی دعوت نبوی                                                    اندیشه حوزه ویژه دعوت و تبلیغ نبوی    (تابستان 1386)
 69. رازدانی زیرساخت های صلح در مکتب پیامبر (ص)            اندیشه حوزه ویژه مدیریت جنگ و صلح1  (فروردین- اردیبهشت  1388)
 70. نگاهی به منشأ اعتقادی مبارزه با استکبار جهانی با اسلام                   اندیشه حوزه ویژه مدیریت جنگ و صلح2  (خرداد-تیر1388)
 71. روش بهینه فهم زبان قرآن                                                     اندیشه حوزه ویژه زبان قرآن               (آماده انتشار)
 72. بعثت از زاویه حکمت و عرفان /  مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی؛ ویژه فلسفه و کلام اسلامی – 21 (زمستان 1385)
 73. تعلیم دین در سیره نبوی                     مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی – ویژه علوم قرآنی20  (زمستان 1385)
 74. آثار فرهنگی – اجتماعی غدیر در جوامع اسلامی                             روزنامه قدس،                                17/10/1385
 75. کارکرد اجتماعی – اقتصادی عید قربان                                       روزنامه قدس                                  9/10/1385
 76. امام کاظم و نظارت فرهنگی بر توده ها                                       روزنامه قدس                                  6/12/1385
 77. انقلاب فرهنگی در کرانه جهانی سازی (بخش یک)                        روزنامه قدس                                 3/12/1385
 78. روشنفکران مدرن و انقلاب اسلامی (بخش دو)                              روزنامه قدس                                 5/12/1385
 79. پویایی و برنایی مکتب تشیع                                                   اندیشه حوزه ویژه امامت شناسی 6        (پائیز 1389 )
 80. ماندگاری امامت با پیوند قرآن و عترت (حسین بشیر)                       اندیشه حوزه ویژه امامت شناسی 6        (پائیز 1389 )
 81.  تقیه سپر محافظ جریان تشیع اثناعشری                                     اندیشه حوزه ویژه امامت شناسی 7        (پائیز 1389 )
 82. ایران اسلامی پایگاه نظر معارف اهل بیت (ع)                                اندیشه حوزه ویژه امامت شناسی 8        (زمستان 1389 )
 83. بازبینی گونه های تقیه در مکتب اهل بیت(ع)         اندیشه حوزه ویژه امامت شناسی- تقیه 10-9      (فروردین – تیر1390 )
 84. تحلیل تاریخی تقیه – (حسین بشیر)                  اندیشه حوزه ویژه امامت شناسی- تقیه 10-9              (فروردین – تیر1390 )
 85. تقیه عرفی لایه پنهان زندگی، مطلوب و نامطلوب    اندیشه حوزه ویژه امامت شناسی- تقیه 10-9      (فروردین – تیر1390 )
 86. تقیه در شریعت اسلامی   (ترجمه)                    اندیشه حوزه ویژه امامت شناسی- تقیه 10-91   (فروردین – تیر1390 )
 87. چگونگی بهره برداری جریان امامت از فرهنگ تقیه   اندیشه حوزه ویژه امامت شناسی- تقیه 10-9       (فروردین –تیر1390 )
 88. دینداری مطلوب در رویکرد به معنویت                اندیشه حوزه (89) ویژه پژوهش های اجتماعی اسلامی       (مرداد- شهریور1390)
 89. تحجرگرایی در عرصه پنداری، رفتاری، و کرداری    اندیشه حوزه (89) ویژه پژوهش های اجتماعی اسلامی        (مهر- آبان 1390)
 90. خرافه گرایی و تأثیر آن در تحجر و التقاط (ع پژوهنده)  اندیشه حوزه (90) ویژه پژوهش های اجتماعی اسلامی     (مهر-آبان 1390)
 91. جایگاه هویت و ملیت در فرهنگ دینی                  اندیشه حوزه (91) ویژه پژوهش های اجتماعی اسلامی     (آذر - دی 1390)
 92. زعامت جامعه اسلامی از منظر امام علی بن موسی الرضا (ع)       مجله الکترونی در ژرفای آفتاب (آستانقدس)         (بهار 1390)
 93. نقدی بر معماری اسلامی شهر مقدس مشهد      همایش نقد عملکرد شهرداری مشهد   چاپ شده در مجموعه مقالات 2/8/1381
 94. تجلی زیبایی هنر در آرمان شهر رضوی              همایش آرمان شهر رضوی ج 1 شهرداری مشهد               (1386)
 95. توازن و هماهنگی فطرت و فرهنگ در پدیدآوری زیباشناسی توحیدی آرمان شهر رضوی، همایش تا آرمان شهر رضوی ج 3 شهرداری مشهد     (1388)
 96. آسیب شناسی پژوهش                                  مجله مشکات- بنیاد پژوهشهای آستان قدس                     (زمستان 1387)
 97. همگرایی امت اسلام با رویکرد به حدیث ثقلین      مجله مشکات- بنیاد پژوهشهای آستان قدس                 (پائیز-زمستان 1386)
 98. راهکارهای اساسی حل مسأله نشوز وشقاق زوجین در قرآن وحدیث، مجله مشکات- بنیاد پژوهشهای آستان قدس (تابستان 1389)
 99. تعامل علم و دین در تولید علم جدید/ مجموعه مقالات آزاد اندیشی و نظریه پردازی در علوم دینی 2/ معاونت پژوهشی حوزه – قم
 100. دانش و معارف ایرانی مقارن اسلام /                              مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ایران شناسی / (خرداد 1381)
 101. حکومت ولایی در ارتباطی از شبکه ولایت کبرای الهیه /       مجموعه مقالات همایش دوسالانه امام مهدی /     (1378)
 102. حجاب در هفت حجاب                               همایش اسلام و فمنیسم – حوزه ولی فقیه در دانشگاه فردوسی /         (1380)
 103. الوقف من وجهه نظر التملیکیه                          همایش باز اندیشی آثار علمی امام خمینی - قم                 (1380)
 104. نبذه فی الوقف و تاثیره فی المجتمعات الانسانیه      بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس               (کنگره وقف- مشهد 1384)
 105. شکوفایی فقه شیعه در عهد صفوی                    همایش ملی ایران شناسی ویژه عهد صفوی                     (1386)
 106. سنت و روشنفکری (مقاله در کتاب)       مجموعه مقالات مدرنیته، روشنفکری و دیانت، دانشگاه علوم اسلامی رضوی        (1381)
 107. شهید مطهری، حوزه، و نیازهای نوپدید                      اولین همایش پاره تن امام، فریمان                                (1389)
 108. روش تعقلی فهم قرآن مجید (نگاهی به یک روش بدیع در قرآن‌پژوهی)     ششمین فراخوان علمی حوزه علمیه مشهد           (1389)

108.  هویت زن ایرانی در نمود اسلامی حجاب‌ با رویکرد به دیدگاه شهید مطهری (ره) ، دومین همایش پاره تن امام، دانشگاه آزاد اسلامی فریمان،      (1390)

109.  بررسی راهبردها، رویکردها و راهکارهای مناسب در جهت مقابله با شبیخون فرهنگی غرب برای رفع مظلومیت فرهنگ، همایش دفاع از مظلومیت فرهنگ، آسیب شناسی و راه کارها، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی                                                 (1387)

ملاحظه: برای مزید اطلاع و دسترسی به تازه های منتشر شده از این جانب رجوع کنید به:

http://www.noormags.com/view/fa/creatorlist?Alphabet=پژوهنده&PageNo=1

و نیز به:

http://www.magiran.com/searchp.asp?field=all&I5=%C8%90%D1%CF&t=m&s=%E3%CD%E3%CF%CD%D3%ED%E4+%81%8E%E6%E5%E4%CF%E5

و نیز مجله مشکات به آدرس:

http://www.noormags.com/view/fa/magazinebycategory?CategoryId=12&AID=114

و نیز نشریه الکترونیکی ژرفای آفتاب و زائر و روزنامه قدس و خراسان.

 تعدادی مقالات علمی هم به مجلات داده نشده اند و نزد این حقیر موجودند.

د - همایش ها :

تا کنون در همایش های زیر شرکت نموده و مقاله ارائه داده ام :

همایش جمعیت از نهضت سوادآموزی (1369)

همایش وحدت اسلامی (1378)

همایش دوسالانه امام زمان (1378 زاهدان)

همایش اول ملاصدرا (1378)

همایش وقف در کویت (1998م)

همایش اول ایران شناسی (خرداد 1381)

همایش دوم ایران شناسی (خرداد 1382)

همایشی در مضمون بازاندیشی در آثار علمی امام خمینی (1380- قم)

همایش تولید علم ونظریه پردازی (1382 قم)

همایش دوم ملاصدرا (1383)

همایش سوم ملاصدرا (1384)

همایش اسلام و فمنیسم (1380 مشهد)

همایش دفاع از مظلومیت فرهنگ                                        حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی                              (1387)

همایش سوم ایران شناسی ، ویژه عهد صفوی،  مقاله: شکوفایی فقه شیعه در عهد صفوی                                               (1386)

اولین و دومین همایش پاره تن امام (فریمان)   

توضیح : عناوین یاد شده بخش مهم مقالات علمی پژوهشی این حقیر است ، و به جز این ها مقالات اجتماعی – سیاسی – ورزشی و مقالات هنری ، داستان کوتاه و طنز نیز در روزنامه ها و نشریات از این جانب به طبع رسیده که مجال پرداختن به آن ها نیست .