نخبگان فرهنگی و چالشهای فراروی جامعه
49 بازدید
محل نشر: اندیشه انقلاب اسلامی » پاییز و زمستان 1383 - شماره 11 و 12
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چنانکه بر کسی پوشیده نیست و تاریخ بر آن گواهی می‏دهد مسئله تحول در جامعه امری اجتناب‏ناپذیر و ضرورت حرکت تاریخ و جامعه است و نسل‏ حاضر خود نیز شاهد تحولات فرهنگی،علمی،سیاسی بسیاری در روزگار خود بوده،و اوضاع مختلفی را پشت سر نهاده‏اند،آنها راست،چپ،میانه،تند و کند،سنتی و مدرن را آزمایش کرده‏اند و بر همین مقیاس نیز می‏توان تحولات‏ دیگری را پیش‏بینی کرد.اما نکته‏ای که هرگز نباید از آن غفلت ورزید همانا آمادگی نسل موجود و آینده برای به دوش گرفتن بار مسئولیت اجتماعی دورهء تازه‏ای است که گردونه زمان به سمت آن در حرکت است. عصری که ما در آن زندگی می‏کنیم،یعنی دورهء مدرنیته،از اینرو اهمیت‏ بیشتری دارد که این تحولات از سرعت و تنوع فزونتری نسبت به گذشته خود برخوردار است،بویژه در کشور ما ایران که همزمانی انقلاب بزرگ اسلامی آن‏ را به شکل خاصی متمایز ساخته است،و همه اینها مسئولیت مدیران‏ اجتماعی نسل آینده را سنگین‏تر و مهم‏تر جلوه می‏دهد تا از هم‏اکنون خود را آمادهء شرایط تازه‏ای که در راه است بنماید.و آنچه در این ارتباط توجه به آن‏ بسیار مهم می‏نماید،مسئولیت قشر آگاه جامعه؛یعنی نخبگان فرهنگی-علمی‏ است که در واقع*،سکّان‏داران فرهنگ(مادی و معنوی)جامعه هستند؛و در این‏ میان،اهل علم-به معنای اعم آن شامل آموزش پرورش،دانشگاه و حوزه-در نوک پیکان تعهد قرار دارند. با نظر به گستردگی مسئله،بررسی همه دامنه آن،طبیعی است که در یک‏ مقاله میسر نیست؛لذا نویسنده بر آن شده است تا در ارتباط با بایدها و نقد کاستیهای موجود دانشگاهها بررسی لازم را بعمل آورد و راهبردهایی را ارائه‏ دهد. آنچه در این مقاله مورد توجه نویسنده است،همانا زیربنایی‏ترین مطالب‏ در حوزهء مورد بررسی؛یعنی برخی مسائل مربوط به آموزش و پژوهش و رویکرد به کیفیت در برنامه و عمل می‏باشد.