نظام آموزشی - پژوهشی «پرورش محور»
57 بازدید
محل نشر: اندیشه حوزه » آذر - اسفند 1385 - شماره 61 و 62 »(34 صفحه - از 229 تا 262)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«دو مسأله‏ی آموزش و پرورش،به خصوص پرورش‏های اخلاقی،به دلیل‏ داشتن پتانسیل فرهنگ‏سازی،مقدم بر هر چیز دیگری می‏باشند».نویسنده با داشتن این تز فکری،مسأله‏ی تحقیق خود را انتخاب و در این مقاله دنبال‏ نموده است. وی مقاله‏ی خود را در یک مقدمه شامل چند نکته‏ی مبنایی و دو بخش عمده‏ پی می‏گیرد.در بخش اول به موضوع آموزش و مسائل مربوط به آن‏ می‏پردازد؛در بخش دوم نظر به ارتباط تنگاتنگی که در راستای نیل به هدف‏ پژوهش،یعنی نظام آموزشی«پرورش‏محور»،بین آموزش و پژوهش‏ وجود دارد به این موضوع عطف توجه نموده است. نکاتی که در مقدمه بدان‏ها یادآوری گردیده شامل این مسائل است:مسأله یا مسائل ما کدامند؟رویکرد به دین و معنویت چرا؟کدام آموزش و پژوهش، در چه حوزه‏ای؟رویکرد غرب به دین و معنویت از کدام صبعه و در کدامین‏ راستا است؟چه تحلیلی از واقعه داریم؟و توجه به این موضوع که مسأله‏ فراتر از تجدد است. بخش اول با پیام«آموزش،محور رشد همه‏جانبه»مسائلی همچون نقش‏ دولت در امر آموزش،نقش نظام‏های آموزشی در فرهنگ‏سازی،نیاز جامعه‏ی دینی به آموزش فرهنگ دینی،راهنمایی برای نیل به مرتبه‏ی‏ کاربردی رشد به عنوان هدف اساسی آموزش،آموزش یا پرورش؟،بررسی‏ شیوه‏های برتر آموزش،تناسب دانش با نیاز جامعه،تناسب درون مجموعه‏ای‏ نظام آموزشی و تعلیم و تربیت زندگی‏ساز به عنوان یک راهبرد اساسی‏ سخن می‏گوید. در بخش دوم نیز که با پیام«پژوهش،تنها عامل رشد و توسعه‏ی علمی»آغاز می‏شود،از مسائلی پیرامون پژوهش و رابطه‏ای که با آموزش دارد،موانع‏ پیش روی پژوهش،دانشنامه یا مدرک؟،رویکرد به کمیت به جای کیفیت، روی‏کرد تألیف به جای تحقیق،مصونیت یافتن در برابر آفت ترجمه‏گرایی، متکی نبودن بر بنیان‏های ضعیف فلسفی غرب؛همچنین از مؤلفه‏های آن‏ همچون:عقلانیت،واقع‏گرایی و آرمان‏گرایی،آگاهی جمعی،کلمه‏ی عبور پیشرفت جامعه،نهادینه شدن فرهنگ پژوهش و کارامد کردن پژوهش از طریق پیوند با آموزش در این قسمت بحث می‏شود. واژگان کلیدی:آموزش،پرورش،پژوهش،دین‏گرایی،نظام‏ آموزشی،جامعه‏ی دینی،فرهنگ آموزش.