تئوری سازان سلطه
71 بازدید
محل نشر: اندیشه حوزه » مرداد - آبان 1383 - شماره 47 و 48 »(27 صفحه - از 90 تا 116)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در حقیقت مضمون اصلی این مقاله آسیب‏شناسی گفتگوی تمدن‏هاست. نویسنده در پی اثباث این پیش فرض است که حرکت امپریالیستی کنونی امریکا یک رهیافت پس از جنگ سرد، صرفاً، نیست، بلکه در تداوم نقشه‏ی وسیع برنامه‏ریزی شده‏ای است که با انتشار کتاب دانیل بل در دهه‏ی 1950 نخستین گام خود را برداشته است. نفی ایدئولوژی به وسیله‏ی دانیل بل تزریق سم در پای ریشه‏ی درخت است که به تدریج تأثیر خود را می‏بخشد، چنان که شاهد آن بودیم. فوکویاما در آغاز دهه‏ی نود (1992-1991) دومین گام را پیش رو نهاد. او در صدد توجیه جهان‏گیری امریکا از طریق نظامی برآمد و اعلام کرد که رمز حرکت تاریخ جنگ و نه صلح است. بدین سان بود که هانتینگتون توانست دو سال بعد از او با کمال صراحت سخن از جنگ تمدن‏ها، به عنوان یک واقعیت پیش روی، براند و تافلر، و سایر نویسندگان پرآوازه، وی را یاری رسانند. اما آنچه بیشتر برانگیزاننده‏ی اعجاب است، ظرافت در به کارگیری هنر قدسی و استفاده‏ی ابزاری از دین کردن است. به ویژه آن که در آرمان دینی همه‏ی ملت‏ها ظهور منجی آخرالزمان پیش گویی شده است و استعمار بزرگ در این سناریوی جهانی حداکثر استفاده را در این جهت از هنر دینی نموده است، نتیجه‏ای که می‏توان گرفت آن است که قدرت سلطه‏ی جهانی تا رسیدن به نقطه‏ی هدف نمی‏تواند با طرح گفتگو میانه‏ای داشته باشد