گونه های مختلف نفاق
61 بازدید
محل نشر: http://www.razavi.ac.ir
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/12/06
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آن چه در این نوشتار نگارنده در صدد روشن شدن آن است، مشخص شدن گونه های مختلف نفاق است. البته برملا ساختن آسیب های وارده، و یا ریشه کاوی پدیداری آن ها مسائل دیگر و خارج از چارچوب مأموریت این بحث می باشند. نویسنده چنان چه ملاحظه خواهد شد به روش توصیفی آرشیوی/کتابخانه ای توانسته است نقشه فضایی از قلمرو مسأله نفاق را به تصویر بکشاند و اشاره ای گذرا و از سر نمونه به برخی از نمودهای سیاسی/اعتقادی آن در جامعه معاصر ایرانی نیز داشته باشد. نفاق از دید نگارنده تنها یک بحث دینی صرف نیست؛ هر چند در جامعه ای چون ایران که نوع حکومت آن دینی و فرهنگ ملی آن نیز دینی است نفاق در هر چهره و ماهیتی هم که رخ بنماید وجهه عمومی آن دینی خواهد بود. کلیدواژه¬ها: نفاق، منافقین، گروهک¬ها، جریان¬های سیاسی ایران، امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران .