موانع کارکردی پیش روی سرمایه اجتماعی
53 بازدید
محل نشر: نشریه پژوهشهای اجتماعی اسلامی شماره پیاپی 95
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/05/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اختلالى که در کارکرد اجتماعی آموزه های دینی مشاهده می شود، طبعاً به یکى از دو امر زیر برمى‏گردد: • در عناصر متنى اشکالی پیش آمده است. • نیروى انسانى خوب کار نمى‏کند. با فاکتور گرفتن گزینه اول، و حواله دادن به جای مقتضی، بحث به نقطه‏ى مشخص و محدودى در گزینه¬ی دوم فرو مى‏کاهد: غفلت متدینان بویژه خواص از معنویات. اما، این غفلت، ابعاد مختلفى دارد که در طول مقاله بدان‏ها اشاره مى‏شود ابعادى همچون: 1 ) ضعف معرفت؛ 2 ) دنیا گرایى؛ 3 ) غرایز نفسانى؛ 4 ) فریب موقعیت و قدرت؛ 5 ) گروه گرایى کهنه و پیشرفته. نویسنده با در نظر داشتن این فرض که "ضعف در معنویت عامل مهمی در شکست اهداف نظام مقدس اسلامی است"، توانسته به مسأله¬ی تحقیق خود یعنی: "چگونه می توان بر مشکلات هدفی جامعه¬ی اسلامی فائق آمد؟" پاسخی مناسب بدهد. وی با استفاده از روش کتابخانه ای/آرشیوی و در مایه¬ی توصیفی در این نوشتار به کاوش پیرامون مسائل یاد شده پرداخته است. واژگان کلیدى: موانع درونى؛ معنویت؛ خیر و شر؛ صلاح و فساد.