نیازسنجی و پاسخ گویی وارثان پیامبر به مقتضیات زمان
43 بازدید
محل نشر: نشریه پژوهشهای اجتماعی اسلامی شماره پیاپی 93
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/01/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شک نیست که مهمترین رسالتی که حوزه های علمیه بر عهده دارند، تبلیغ و تبیین معالم دینی است که همان نیز هدف غایی طلاب در تحصیل علم است. بدیهی است که این هدف محقق نمی شود مگر در قالب نیازسنجی و پاسخگویی به مسائل دینی مردم. نویسنده در پی درک این وظیفه از سویی، و درک واقعیت موجود در جامعه‌ی پیشرفته و توسعه یافته از سوی دیگر و گستردگی نیازهای نوپدید بر آن است تا با الهام گیری از نقش مسؤولیت مند استاد شهید آیت الله مطهری (رضوان الله تعالی علیه) مبادرت به ترسیم طرحی ورزد که علاوه بر تداوم راه آن بزرگوار، متناسب با توسعه‌ی مزبور پاسخگوی نیازهای معنوی مردم باشد و به همین مناسبت نام آن را «طرح نیازسنجی و پاسخگویی وارثان پیامبر(ص)» انتخاب نموده است. به نظر نویسنده عالم دینی اگر چه در برخی از آموزه های دینی همچون کعبه تلقی شده است که مردم وظیفه دارند به سوی او بروند، لیکن نظر به مقتضیات زمان حاضر تمسک به این آموزه، قطعاً به معاندان یا مبلغان سایر ادیان و مذاهب فرصت شکار نسل نو و تسخیر قلمرو اسلام را می دهد چه آن که به قول امام علی (ع) «من نام لم ینم عنه»؛ و خداوند هیچ عذری را از ما نخواهد پذیرفت. روی این اصل، آن چه به عنوان وارثان پیامبر (ص) همچون تکلیف شرعی بر دوش ما سنگینی می کند و لزوم التفات به خود را اعلام می نماید، انجام دو برنامه¬ی همزمان است: الف / مسأله شناسی همچون گشت شناسایی به منظور استقبال از مسائل. ب / بیداری و قیام به ادای وظیفه¬ی پاسخگویی به مسائل و شبهات نوظهور. قیام به وظیفه¬ی پاسخگویی در برابر مسائل جامعه نیز به دو صورت ممکن است: یک / قیام انفرادی همچون ادای تکلیف عینی. دو / قیام جمعی همچون یک نهضت تتشکل یافته. شک نیست که ادای هر کدام، موقعیت و جایگاه خاص خود را می طلبد؛ چنان که انجام هر کدام در جای دیگری نیز خطا تلقی می شود؛ و آن چه در پیش رو دارید تلاشی در این جهت است. با این توصیف، نوشتار حاضر از دو بخش عمده تشکیل می یابد: بخش اول، ترسیم کلی طرح یادشده همچون نقشه‌ی هوایی عملیات؛ و نیز ارائه‌ی چند نمونه از عرصه های نیازمند کار. بخش دوم اشاره به اهم مسائلی است که در شیوه‌ی کار استاد تشخص دارد و برخی هنوز به قوت خود باقی و نیازمند پرداخت می باشد. کلید واژه ها: نیازسنجی، پاسخگویی، شهید مطهری، حوزه و روحانیت، سؤالات دینی، تبلیغات دینی.