ملاصدرا و حکمت عملی: مجموعه مقالات منتخب هشتمین همایش حکیم ملاصدرا
52 بازدید
نقش: نویسنده
شابک: ???-????-??-?
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این مجموعه متضمن مقالات منتخب هشتمین همایش حکیم ملاصدرا است که اول خرداد 1384 در تهران برگزار گردید. بخش آغازین کتاب به متن سخنرانی مقام معظم رهبری با عنوان جایگاه حکمت عملی در جهان معاصر اختصاص دارد. برخی از مقالات کتاب عبارت‌اند از: 'ملاحظاتی در باب مقایسه‌ی حکمت عملی صدرا با فلسفه‌ی اخلاق کانت/ کریم مجتهدی'، 'اصل مبنایی در حکمت عملی ملاصدرا و اهمیت آن در عصر حاضر/ رضا اکبریان'، 'برگی از حکمت عملی در فلسفه‌ی معاصر/ سید صدرالدین طاهری'، 'دیدگاه‌های اسلامی در خصوص اصول چهارگانه اخلاق پزشکی در غرب/ باقر لاریجانی'، 'حکمت عملی در مکتب صدرالمتالهین/ مرضیه صادقی'، 'خاستگاه ضوابط اخلاقی از دیدگاه ملاصدرا/ منصور ایمان‌پور'، 'امام صادق (ع) و حکمت عملی / محمدامین شاه‌جویی'، 'شریعت و سیاست در حکمت صدرایی/ احمد بهشتی'، 'فلسفه‌ی سیاسی صدرالمتالهین، پارادایم وجودی ـ وحیانی در سیر/ محمدعلی نویدی'، 'بازنگرشی به عقلانیت حکومت در جامعه/ محمد‌حسین پژوهنده'.