نکته ها و اشاره ها - رهاورد تجارب زندگی برای نسل نو
64 بازدید
محل ارائه: --
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
وبلاگ است و حاوی نکات بکر و آموزنده و نسبتا جالب توجه.